Yksityisille Yrityksille

Haluatko tilata kuituyhteyden kotiisi? Siirry Yksityisille (entinen Onefiber)

Driftstörningar

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Toimintahäiriöt

Jatkuvat toimintahäiriöt

Ticket number: INC2171647
Location: Örebro/ Kumbro/ Kumla
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-09-29 15:30 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-09-29 11:37 CET/CEST

Last update(s):
2023-09-29 10:37 – We currently have an disturbance affecting the service quality, packet loss and latency might be experienced, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar Internettrafik och IP-Transit. Till följd utav denna störning kan även IP-telefoni och drifttjänster påverkas. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2171309
Location: Åkersberga
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-09-28 15:56 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-09-29 03:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-09-29 01:57 CET/CEST

Last update(s):
2023-09-29 00:57 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-28 23:59 – Technician initiates work to replace hardware. // Tekniker påbörjar utbyte av hårdvara.
2023-09-28 22:36 – Replacement unit has been ordered. // Ersättningsutrustning beställd.
2023-09-28 20:15 – A hardware fault detected. Working on procuring replacement unit. // Hårdvarufel lokaliserat. Arbete för att ta fram ersättningsutrustning pågår.
2023-09-28 17:03 – A field technician ordered to site for further troubleshooting. // Fälttekniker beställd för vidare felsökning på plats.
2023-09-28 16:32 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Korjattu toimintahäiriö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2171656
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-09-29 10:52 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-29 12:22 CET/CEST

History:
2023-09-29 12:26 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades
2023-09-29 11:51 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2171649
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Boden

Occured: 2023-09-29 10:26 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-29 10:55 CET/CEST

History:
2023-09-29 11:08 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-29 10:44 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2171585
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trelleborg

Occured: 2023-09-29 08:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-29 14:01 CET/CEST

History:
2023-09-29 15:24 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-09-29 12:57 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-29 10:16 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-09-29 09:48 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2171556
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-09-29 06:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-29 10:23 CET/CEST

History:
2023-09-29 10:23 – Outage is resolved and services are restored after the configuration error was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att konfigurationsfel korrigerades.
2023-09-29 06:22 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2171491
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Häggenås, Lit

Occured: 2023-09-28 22:03 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-29 00:21 CET/CEST

History:
2023-09-29 01:12 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-28 23:00 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-28 22:55 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2171393
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Danmark

Occured: 2023-09-28 19:45 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-29 01:36 CET/CEST

History:
2023-09-29 02:48 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-28 23:20 – Technician has begun splicing the fiber. // Tekniker har påbörjat kabelskarvning.
2023-09-28 21:18 – Our sub provider informs the following.

Preparation of the cable is in progress.
We will update you once the technicians has begun the resplicing – or 22.00 CEST at the latest
2023-09-28 20:15 – Our sub provider has a cable fault in the network, they have technicians onsite that are working on remedying the issue.

Next update from sub provider is set at: 21.00 CEST

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2171265
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Grillby

Occured: 2023-09-28 14:26 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-28 21:23 CET/CEST

History:
2023-09-28 21:23 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-09-28 17:59 – Technician has begun splicing the fiber. // Tekniker har påbörjat kabelskarvning.
2023-09-28 15:24 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-28 14:55 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-09-28 14:42 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2171168
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-09-28 10:57 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-28 12:40 CET/CEST

History:
2023-09-28 12:52 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-28 12:41 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-09-28 12:26 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2171117
Location: Eskilstuna
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-09-28 08:22 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-09-28 14:43 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-09-28 11:47 CET/CEST

Last update(s):
2023-09-28 10:47 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2023-09-28 10:43 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2171087
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skutskär

Occured: 2023-09-28 09:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-28 11:23 CET/CEST

History:
2023-09-28 13:39 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-28 12:55 – A field technician ordered to site for troubleshooting. Due to access problems, technician will go to site Friday morning. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. På grund av problem med tillträde så kommer tekniker att åka ut Fredag morgon.
2023-09-28 10:08 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2171047
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trosa

Occured: 2023-09-28 09:08 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-28 10:28 CET/CEST

History:
2023-09-28 10:34 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-28 10:26 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-09-28 09:56 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2170991
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hyltebruk

Occured: 2023-09-28 06:27 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-28 07:40 CET/CEST

History:
2023-09-28 07:49 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-28 07:17 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2170826
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Solna

Occured: 2023-09-27 15:03 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-28 21:42 CET/CEST

History:
2023-09-28 22:20 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-09-28 19:25 – Splice work is still ongoing. Due to the nature of the work many services may already have been restored, but since work is still ongoing they could still be at risk for further outages. // Skarvningsarbetet pågår fortfarande. På grund av hur arbetet utförs så kan många tjänster redan ha återställts, men eftersom arbete fortgår så finns det risk för ytterligare avbrott.
2023-09-28 16:00 – Splicing work is ongoing. The estimated time of repair is pushed back. // Skarvningsarbetet fortsätter. Klartiden är framflyttad.
2023-09-28 12:29 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-09-28 09:50 – Splicing work is ongoing. The estimated time of repair is pushed back // Skarvningsarbetet fortsätter. Klartiden är framflyttad.
2023-09-28 08:40 – Two new splice teams is enroute to the fault location, they will replace the staff that have spliced during the night. pushing back ETR 1 hour. // Två nya skarvlag åker ut föra att byta av dom nuvarande teknikerna som jobbat under natten, skjuter upp ETR 1 timme.
2023-09-28 07:01 – Splice work is ongoing. // Fibersvetsning pågår.
2023-09-28 04:49 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2023-09-28 02:33 – Sub provider informs that a new cable has been prepared and that splicing will begin shortly. // Underleverantören meddelar att en ny kabel har förberetts och att fibersvetsning kommer att påbörjas inom kort.
2023-09-27 22:41 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2023-09-27 18:54 – Sub provider informs of detected cable fault. Technicians are working on remedying the issue. // Underleverantör informerar att ett kabelfel lokaliserats. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-27 17:42 – Sub provider informs that technician is onsite. // Underleverantör informerar att tekniker är på plats.
2023-09-27 17:07 – Sub provider has confirmed they have a cable damage in their network, they have dispatched technicians. // Underleverantör bekräftar att de har en kabelskada i deras nät, de har skickat ut tekniker.
2023-09-27 15:35 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2170731
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-09-27 12:27 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-27 13:00 CET/CEST

History:
2023-09-27 13:15 – Outage is resolved and services are restored after power work was completed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömarbete avslutats.
2023-09-27 12:44 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2170635
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ludvika

Occured: 2023-09-27 09:54 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-27 10:00 CET/CEST

History:
2023-09-27 09:59 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-27 09:59 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2170444
Location: Eskilstuna
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-09-26 13:47 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-09-26 17:52 CET/CEST

Last update(s):
2023-09-26 16:52 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen.
2023-09-26 14:10 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2170310
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Österbybruk

Occured: 2023-09-26 09:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-26 12:34 CET/CEST

History:
2023-09-26 13:07 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-26 10:31 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2170294
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gävle

Occured: 2023-09-26 09:12 CET/CEST
Service(s) restored: CET/CEST

History:
2023-09-26 12:50 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-26 11:44 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-09-26 10:22 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2170282
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kungsbacka

Occured: 2023-09-26 09:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-26 10:53 CET/CEST

History:
2023-09-26 11:52 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-26 10:12 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2170227
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Idre

Occured: 2023-09-26 08:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-26 14:18 CET/CEST

History:
2023-09-26 14:18 – Power outage solved again, hopefully permanently this time. Services restored. // Strömavbrott löst igen, förhoppningsvis permenent nu. Tjänster återställda.
2023-09-26 13:58 – Services down again. // Tjänster nere igen.
2023-09-26 13:12 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-26 10:05 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-26 09:35 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hour. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar.
2023-09-26 08:42 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2170198
Location: Kumla Hammargatan
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power work

Occurred: 2023-09-26 07:33 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-09-26 13:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-09-26 12:30 CET/CEST

Last update(s):
2023-09-26 11:12 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-26 08:08 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-26 08:03 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2170089
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Johanneshov

Occured: 2023-09-25 19:16 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-25 21:35 CET/CEST

History:
2023-09-25 21:45 – Power restored, services restored. // Ström återställd, tjänster återställda.
2023-09-25 20:08 – Service outage is due to a local power outage, troubleshooting ongoing. // Tjänsteavbrott på grund av lokalt strömavbrott, felsökning pågår.
2023-09-25 19:44 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2170031
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trelleborg

Occured: 2023-09-25 13:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-25 20:19 CET/CEST

History:
2023-09-25 20:45 – Power restored, services restored. // Ström återställd, tjänster återställda.
2023-09-25 16:28 – Service outage is due to a local power outage, repair is ongoing. // Tjänsteavbrott beror på en kapad strömkabel, lagning pågår.
2023-09-25 14:53 – Services down, troubleshooting ongoing. // Tjänster nere, felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2170000
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-09-25 13:39 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-26 12:10 CET/CEST

History:
2023-09-26 12:10 – We are closing our disturbance due to customer real estate were our equipment is placed having burnt down. // Vi stänger vår störning på grund av kundfastigheten där vår utrustning har brunnit ner.
2023-09-25 14:01 – We currently have an outage caused by a fire, due to the situation at the site troubleshooting will continue tomorrow. // Vi har för närvarande en driftstörning orsakad av en brand, på grund av situationen på plats så fortsätter felsökning imorgon.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2169975
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Älvsjö

Occured: 2023-09-25 11:57 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-25 13:10 CET/CEST

History:
2023-09-25 12:59 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2169957
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gäddede

Occured: 2023-09-25 10:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-25 18:29 CET/CEST

History:
2023-09-25 20:31 – Subprovider fault fixed, services restored. // Underleverantörs fel åtgärdat, tjänster återställda.
2023-09-25 13:25 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2023-09-25 12:47 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-09-25 12:20 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2169927
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Slöinge

Occured: 2023-09-25 09:45 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-25 17:27 CET/CEST

History:
2023-09-25 20:51 – Services restored. // Tjänster återställda.
2023-09-25 17:22 – Power outage resolved, some services still down, sending field engineer. // Strömavbrott åtgärdat, en del tjänster fortfarande nere, skickar fälttekniker.
2023-09-25 11:57 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-25 11:56 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2169835
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kumla

Occured: 2023-09-25 09:32 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-25 11:31 CET/CEST

History:
2023-09-25 10:36 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2169870
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Jumkil

Occured: 2023-09-23 19:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-27 20:20 CET/CEST

History:
2023-09-27 22:28 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-09-27 16:43 – Repair work is taking longer than expected due to blockage in the ducts. ETR postponed to 04:00. // Reparationsarbetet tar längre tid än väntat på grund av stopp i dukterna. ETR framskjuten till 04:00.
2023-09-27 11:25 – Repair work is ongoing, still a few 100 meters of duct left before they can begin slicing the fiber. ETR postponed to 21:00 // Reparationsarbetet pågår, man har några hundra meter kvar i dukterna innan man kan påbörja kabelskarvning. ETR framskjuten tills 21:00.
2023-09-26 20:10 – Repair work is taking longer than expected due to blockage in the ducts. It will continue tomorrow, ETR postponed to 16:00 local time tomorrow. // Reparationsarbetet tar längre tid än väntat på grund av stopp i dukterna. Det fortsätter imorgon, ETR framskjuten tills 16:00.
2023-09-26 14:52 – Repair work is ongoing, should be done some time tonight. // Reparationsarbete är pågående, bör bli klart någon gång ikväll.
2023-09-26 10:47 – Technicians are awaiting arrival of parts to continue cable repair. // Tekniker väntar på leverans av reservdelar för att fortsätta med kabelskarvningen.
2023-09-25 20:56 – Cable repair work is ongoing, ETR tomorrow afternoon or evening. // Kabelskarvning pågår, beräknas klart imorgon eftermiddag eller kväll.
2023-09-25 10:28 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2169831
Fault type: Fiber work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Brunflo

Occured: 2023-09-25 09:51 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-25 11:31 CET/CEST

History:
2023-09-25 11:56 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-09-25 09:54 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.