Driftstörningar

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Toimintahäiriöt

Jatkuvat toimintahäiriöt

Ticket number: INC2113417
Location: Uppsala
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power issue

Occurred: 2023-03-27 15:04 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-03-28 15:00 CET/CEST

Status: Field technician on-site. Troubleshooting in progress
Next update: 2023-03-28 13:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-03-28 10:20 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-03-27 19:32 – Klartiden framflyttad på grund av problem med åtkomst till fastigheten. // Estimated time of repair is pushed back due to access difficulties at the property.
2023-03-27 16:03 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-27 15:30 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Ticket number: INC2109972
Location: Söderköping
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break

Occurred: 2023-03-08 08:00 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-03-28 18:00 CET/CEST

Status: Fault correction in progress
Next update: 2023-03-28 16:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-03-28 10:44 – Splice work is completed but some services are not restored. Troubleshooting ongoing. // Fiberskarvningen är färdig men alla tjänster är inte återställda. Felsökning pågår.
2023-03-27 22:05 – Splice work will continue for another hour tonight, the rest will be completed during the morning tomorrow. Work has been further delayed due to complications encountered during splicing. // Fiberskarvning kommer fortsätta ytterligare en timme ikväll, resterande fiber kommer skarvas i morgon förmiddag. Arbetet har blivit ytterligare försenat på grund av problem som uppkommit under arbetets gång.
2023-03-27 17:08 – Splice work is still ongoing. More than half the fibers have been repaired. Current estimations stands that this will be completed during the evening. // Fiberskarvning fortsätter. Över hälften av fiberparen är skarvade. Nuvarande uppskattning pekar på att det blir klart under kvällen.
2023-03-27 11:55 – Splice work is still ongoing. // Fiberskarvning fortsätter.
2023-03-24 16:34 – Splicework is ongoing. Repairs have been delayed due to more faults detected while working. Techs will continue working during the evening and over the weekend if needed. // Fiberskarvning fortsätter. Reparationsarbetet har blivit fördröjt på grund av ytterligare fel som upptäckts under arbetets gång, Tekniker kommer fortsätta arbeta under kvällen och helgen om nödvändigt.
2023-03-24 08:23 – Replacement parts have arrived and repair work will begin today. // Materiel har anlänt och reparationsarbetet påbörjas idag.
2023-03-22 13:18 – Still no delivery of replacement parts, postponing ETR. // Fortfarande inte fått materiel, skjuter fram ETR.
2023-03-20 14:08 – Still no delivery of replacement parts, postponing ETR. // Fortfarande inte fått materiel, skjuter fram ETR.
2023-03-16 10:56 – Awaiting delivery of replacement equipment and parts. // Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar.
2023-03-16 10:56 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2023-03-16 10:55 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Korjattu toimintahäiriö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2113548
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gävle

Occured: 2023-03-28 06:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-28 07:17 CET/CEST

History:
2023-03-28 07:23 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-03-28 07:04 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2113521
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-03-27 22:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-28 01:27 CET/CEST

History:
2023-03-28 01:26 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-28 00:16 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-27 23:11 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2113054
Fault type: Cable work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Slöinge, Vessigebro, Hyltebruk, Ullared,

Occured: 2023-03-27 06:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-27 06:57 CET/CEST

History:
2023-03-27 07:02 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-03-27 06:47 – We currently have an outage, after planned maintenance, troubleshooting ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Efter planerat arbete. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2113055
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Motala

Occured: 2023-03-27 06:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-27 06:45 CET/CEST

History:
2023-03-27 06:48 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-27 06:41 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2113009
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uddevalla

Occured: 2023-03-26 18:49 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-27 09:30 CET/CEST

History:
2023-03-27 09:52 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-26 20:40 – Due to limited access to site troubleshooting will continue during the morning of 27/3-23. // Pågrund av problem med åtkomst till site kommer vidare felsökning fortsätta under morgonen 27/3-23.
2023-03-26 20:10 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2113006
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: RÖ

Occured: 2023-03-26 17:06 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-26 17:16 CET/CEST

History:
2023-03-26 17:16 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2112948
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vilhelmina

Occured: 2023-03-26 05:23 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-26 05:51 CET/CEST

History:
2023-03-26 06:37 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-26 05:49 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2112852
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östersund

Occured: 2023-03-24 13:34 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-27 10:30 CET/CEST

History:
2023-03-27 11:09 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-25 07:58 – Troubleshooting is pushed back to Monday 27/3, no caretaker or customer on site to let technician in to troubleshoot. // Felsökning skjuts fram till måndag 27/3, ingen fastighetsskötare eller kund på plats för att släppa in tekniker för att felsöka.
2023-03-25 00:45 – We currently have an outage, field technician will be sent out during the morning to continue troubleshooting on site. // Vi har för närvarande en driftstörning, fälttekniker kommer skickas ut under morgonen för att fortsätta felsökning på plats.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2112855
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uddevalla

Occured: 2023-03-24 23:23 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-25 01:56 CET/CEST

History:
2023-03-25 03:58 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-25 00:42 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2112733
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skärholmen

Occured: 2023-03-24 12:53 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-24 13:58 CET/CEST

History:
2023-03-24 14:06 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-24 13:36 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2112675
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uddevalla

Occured: 2023-03-24 10:48 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-24 15:58 CET/CEST

History:
2023-03-24 16:07 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-24 13:21 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-24 12:11 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-24 11:47 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2112630
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Österhaninge

Occured: 2023-03-24 09:19 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-24 10:55 CET/CEST

History:
2023-03-24 13:17 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-24 10:19 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2112610
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Bergby

Occured: 2023-03-24 09:08 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-24 10:06 CET/CEST

History:
2023-03-24 10:06 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-24 09:32 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2112475
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrköping

Occured: 2023-03-23 21:11 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-24 11:24 CET/CEST

History:
2023-03-24 13:14 – Outage is resolved and services are restored after the hardware replacement. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter hårdvarubyte.
2023-03-24 04:36 – A field technician will be dispatched to site during the morning to continue troubleshooting. // Fälttekniker kommer skickas under morgonen för att fortsätta felsökning på plats.
2023-03-23 23:06 – We currently have a disturbance presenting as intermittent outages, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning som utspelar sig som periodiska avbrott. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2112412
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Märsta

Occured: 2023-03-23 18:11 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-23 21:02 CET/CEST

History:
2023-03-23 21:15 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-23 18:54 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2023-03-23 18:30 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111989
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Motala

Occured: 2023-03-23 07:58 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-23 10:00 CET/CEST

History:
2023-03-23 10:58 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-23 08:35 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-03-23 08:29 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111816
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hallstavik

Occured: 2023-03-22 12:34 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-22 14:10 CET/CEST

History:
2023-03-22 14:12 – Power restored, services restored. // Ström återställd, tjänster återställda.
2023-03-22 13:14 – Services down due to planned but unannounced power work from subprovider. ETR 15:30 local time. // Tjänster nere på grund av planerat men oannonserat strömarbete hos underleverantör. Beräknas klart 15:30.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111677
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2023-03-22 09:36 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-22 15:55 CET/CEST

History:
2023-03-22 15:54 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-22 10:33 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-22 10:13 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111661
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Arboga

Occured: 2023-03-22 09:28 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-22 11:42 CET/CEST

History:
2023-03-22 12:49 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-22 10:03 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning.
2023-03-22 09:57 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111494
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gävle, Norrsund

Occured: 2023-03-21 15:40 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-21 15:48 CET/CEST

History:
2023-03-21 15:48 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-21 15:46 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111467
Fault type: Faulty network element
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Enköping

Occured: 2023-03-21 14:41 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-24 13:30 CET/CEST

History:
2023-03-23 11:38 – Most customers are up and running, but we are waiting on replacement equipment to finish repairs completely, expected delivery tomorrow. // De flesta kunderna är uppe, men vi inväntar leverans av utrustning för att slutföra reparationerna, beräknad leverans imorgon.
2023-03-21 18:26 – Most services are restored, measures will continue tomorrow. // De flesta tjänster är återställda, åtgärder fortsätter imorgon.
2023-03-21 15:21 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours [// Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-03-21 14:52 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111442
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kumla

Occured: 2023-03-21 14:15 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-21 16:30 CET/CEST

History:
2023-03-21 16:29 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-21 15:49 – Services are restored. Awaiting confirmation from technician that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från tekniker att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2023-03-21 14:38 – Additional services have been added in this disturbance since they will be affected by the ongoing troubleshooting. // Ytterligare tjänster har lagts in i driftstörningen eftersom de kommer drabbas av den pågående felsökningen.
2023-03-21 14:34 – Services were affected due to ongoing troubleshooting regarding quality issues that occurred after replacement of a faulty hardware. // Tjänster påverkades av pågående felsökning om kvalitetsproblem som uppstod efter ersättning av en felande hårdvara.
2023-03-21 14:26 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111441
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Steningehöjd

Occured: 2023-03-21 13:45 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-21 14:23 CET/CEST

History:
2023-03-21 14:25 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-21 14:22 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111195
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Visby

Occured: 2023-03-20 20:37 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-20 20:47 CET/CEST

History:
2023-03-20 21:09 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-20 20:49 – Services are restored but the cause is unknown. The services are being monitored and troubleshooting is continued to find the cause of the incident. // Tjänster återställda men orsaken är inte känd. Tjänsterna övervakas och felsökning fortsätter för att hitta orsaken till incidenten.
2023-03-20 20:47 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111151
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna – Torshälla

Occured: 2023-03-20 17:19 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-21 08:31 CET/CEST

History:
2023-03-21 08:31 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-03-21 07:55 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen.
2023-03-20 19:55 – Troubleshooting will continue in the morning. // Felsökning fortsätter imorgon förmiddag.
2023-03-20 18:29 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111062
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östersund

Occured: 2023-03-20 13:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-21 08:10 CET/CEST

History:
2023-03-21 08:10 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-20 18:10 – A field technician ordered to site for troubleshooting. Will begin troubleshooting tomorrow. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Felsökning påbörjas imorgon.
2023-03-20 15:12 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-20 14:31 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2111058
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trelleborg

Occured: 2023-03-20 13:29 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-20 14:34 CET/CEST

History:
2023-03-20 14:36 – Power restored, services restored.
2023-03-20 14:19 – Local power outage, services down. ETR sometime today. // Lokalt strömavbrott, tjänster nere. Beräknas löst under dagen.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2110998
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Katrineholm

Occured: 2023-03-20 10:26 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-21 13:08 CET/CEST

History:
2023-03-21 13:07 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-20 18:05 – Subprovider has located a cable cut connected to excavation work in the area and will begin repairs in the morning. The repairs are estimated to be complete by lunch tomorrow. // Underleverantör har lokaliserat ett kabelbrott kopplat till grävarbete i området och kommer påbörja reparationsarbete imorgon förmiddag. Reparationsarbetet beräknas vara klart till lunch imorgon.
2023-03-20 14:31 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2023-03-20 12:39 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen.
2023-03-20 12:22 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2110741
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrköping

Occured: 2023-03-20 05:23 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-20 10:56 CET/CEST

History:
2023-03-20 11:00 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-20 05:46 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2110688
Fault type: Software upgrade
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Jönköping

Occured: 2023-03-20 04:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-20 06:31 CET/CEST

History:
2023-03-20 07:06 – Outage is resolved and services are restored after the subprovider corrected configuration error. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att vår underleverantör rättade till konfigurationsproblem.
2023-03-20 06:13 – Subprovider informs that troubleshooting is ongoing. They can still not give any ETR. // Underleverantör meddelar att felsökning fortsätter. Dom kan fortfarande inte lämna någon ETR
2023-03-20 04:15 – Subprovider informs that planned work CHG0071606 have run into trouble and has been delayed. Work is ongoing to correct issues and complete the work. There is currently no ETR. // Underleverantör meddelar att planjobb CHG0071606 har stött på problem och blivit försenat. Arbete pågår för att åtgärda problemen och avsluta arbetet. Det finns för tillfället ingen beräknad klartid.